Nyheter‎ > ‎

Kunstfrosne løkke ved ishallen?

lagt inn 24. nov. 2013, 11:20 av webredaktør Ski Hockey   [ oppdatert 14. jan. 2014, 23:40 av Web Admin ]
Tør vi slippe jubelen løs for kunstfrosne løkke ved ishallen?
- Behovet er i hvert fall betydelig.
 
Søndag 29/12 hadde vi invitert publikum til å benytte seg av isen i Ski Ishall. Frigåing uten kølle og puck er et godt innarbeidet søndagstilbud fra
oss og vi har ukentlig et par-tre hundre personer som benytter seg av tilbudet, men sist søndag tok det helt av. Se så mye folk. 
Hvilken annen idrettsplass kan vise frem en slik interesse?
Dette må ha vært ny rekord- Vi har hatt hundrevis inne på frigåing tidligere, men denne dagen måtte vi kjøre ut ismaskinen for å lage ekstra nødutgang.


Vi arrangerer dette for kommunens innbyggere, uten å ta betalt for, lån av skøyter eller lån av hjelm og jeg tipper tallet på besøkende var rundt tusen
nå på søndag. Brannvesenet var også innom og her var det bare godord og smil å få. Vi har en del frivillige i aksjon for å ivareta de besøkendes behov og disse rapporterer om gode tilbakemeldinger fra de besøkende.
 
 Behovet for en kunstfrossen løkke hvor de som ønsker kan gå på skøyter er tydelig. Jeg snakket med flere i løpet av søndagen som savnet ei løkke som de kunne benytte til lek og hygge. Problemet de siste årene er at de lokale isflatene ikke har blitt etablert i det hele tatt eller de få som man forsøker å
 sprøyte lider av milde eller snørike vintre slik at de ligger ubrukelige. De siste vintrene har også vært preget av vanskelige isforhold på tjern og vann i kommunen og ferdsel har vært forbundet med stor risiko.
 
 Ski IL Ishockey vil fortsatt tilby kommunens barnehager, skoler og andre
 institusjoner å låne ishallen på dagtid. Det vi jubler for nå, er at vi i Ski kan få en kunstfrossen isflate som et
 tilbud til alle de som ønsker å gå på skøyter. Vi kommer ikke til å bruke isflaten til trening eller kamper for våre lag.
 Dette er et tilbud til kommunens innbyggere og behovet er tydelig. Savnet er stort og jeg håper vi får dette i gang allerede til neste vinter.
 Vi har jo kjøleanlegg i hallen som er dimensjonert for å kunne drive en  kunstfrossen bane. Her er det bare å koble på kjølerør, så er vi i gang.
 Den kunstfrosne løkka bør være på rundt 1.000 kvm. og vi skal bidra til at isflaten blir av god kvalitet fra oktober til ut april.
 Vi bidrar gjerne med maskiner og mannskap for å vanne og vedlikeholde isen hver eneste dag og vi håper nå inderlig at det finnes vilje og økonomi for å få
 dette prosjektet realisert.Eirik Sjøvoll
Leder Ski IL Ishockey
Comments