Om Klubben‎ > ‎

Politiattest

Krav om politiattest i Ski IL Ishockey

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Ski IL Ishockey blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. For Ski IL Ishockey gjelder dette lagledere, trenere og materialforvaltere

Dette gjøres i samråd med:
Lars Erik Nygård

e-post: lars.erik.nygard@gmail.com
telefon: 480 44 580

eller hans stedfortreder:
Eirik Sjøvoll
e-post: eiriksjovoll@hotmail.com
telefon: 918 07 365

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1. Søknad om politiattest sendes elektronisk:
https://www.politi.no/oslo/tjenester/politiattest/Tema_1226.xhtml

Bekreftelse på formål fås fra lagleder.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Lars Erik Nygård.
Ski IL Ishockey skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Ski IL Ishockey


For mer informasjon se NIF sine hjemmesider: