Treningsavgifter tidligere sesonger

Treningsavgiften gjelder pr. semester (høst/vår). For sesongen 2014/2015 gjelder disse satsene:

 U7 (2008 og yngre) og U8 (2007) 500,- pr. semester
 U9 (2006) og U10 (2005) 1000,- pr. semester
 U11 (2004) og U12 (2003) 2000,- pr. semester
 U13 (2002) og U14 (2001) 2500,- pr. semester
 U15 (2000), U16 (1999) og U18 (1998/1997)
 3000,- pr. semester
 A-laget    2500,- pr. semester
 4. divisjon
 1300,- pr. semester

Avgiften beregnes ut ifra hvilket lag spilleren primært tilhører.
Avgiften betales til kontonummer 1100 12 01834 (Ski ishockey) og merkes med spillerens navn, lag og fødselsår.

Betalingsfrist for høstsemesteret er 30. september 2014.
Betalingsfrist for vårsemesteret er 10. mars 2015.
        
Comments