kalenderhjelp

Ekstern tilgang til kalenderene fra 3 parts programmer (outlook, Apple ICal, Iphone, Ipad, Android osv.)

Det sin kan være praktisk å migrere/flette sin personlige kalender med en eller flere kalendere fra Ski hockey. Dette er mulig fordi Google calendar støtter det universale ICAL kalenderformatet. Sjekk hvordan ditt kalendersystem kan importere kalenderen fra ICAL adressene.
På Apple maskin holder det å navigere til ICS nettadressene under. Gjør man det vil man få opp spørsmål om å inkludere kalenderen.
I Microsoft Outlook kan man legge til internettkalendre. Søk etter “Add an Internet Calendar Subscription to Outlook” på Google så får man en oppskrift på hvordan dette gjøres.

På Android telefoner setter man opp en gmail konto. Kalenderen på denne kontoen er integrert med telefonen. Man kan konfigurere gmail kontoen sin slik at den inkluderer eksterne kalendere.

Via en nettleseren kan man via Google kalenderen legge til andre eksterne kalendere. Man trenger bare å legge inn ICS adressene nedenfor:Etter man har konfigurert kalenderen(e) vil Android kalenderen på telefonen være i stand til å vise alle kalenderene hver for seg eller samlet. Hvilke kalendere som skal vises velges på telefonen.


Bruksanvisning for å konfigurere kalenderene på Iphone finner du her.


ICS kalenderadresser:

Kalender for trening:
https://www.google.com/calendar/ical/ski.ishall%40gmail.com/public/basic.ics

Kalender for kamper:
https://www.google.com/calendar/ical/qrn4nld0c128bgbuobhapcrck8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Kalenderer for utleie:
https://www.google.com/calendar/ical/8b71c46j9gddibn2l67nird030%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
https://www.google.com/calendar/ical/32ua4pffgk8fhn970kh136qgts%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Kalender for iskjørere:
https://www.google.com/calendar/ical/is.ski.ishall%40gmail.com/public/basic.ics

Kalender for kafevakter:
https://www.google.com/calendar/ical/kafe.ski.ishall%40gmail.com/public/basic.ics

Kalender for bortekamper:

https://www.google.com/calendar/ical/8mur215c3sbspr0n921tcn9sdo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics


Ekstern tilgang til kalenderene fra en standard nettleser

Dersom man ønsker å sende ut en oversikt over hvilke aktiviteter som har blitt lagt inn i de ulike kalenderene kan man distribuere følgende internett adresser.

Kalender for trening:
https://www.google.com/calendar/embed?src=is.ski.ishall%40gmail.com&ctz=Europe/Oslo

Kalender for kamper:
https://www.google.com/calendar/embed?src=qrn4nld0c128bgbuobhapcrck8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Oslo

Kalenderer for utleie:
https://www.google.com/calendar/embed?src=8b71c46j9gddibn2l67nird030%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Oslo
https://www.google.com/calendar/embed?src=32ua4pffgk8fhn970kh136qgts%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Oslo

Kalender for iskjørere:
https://www.google.com/calendar/embed?src=is.ski.ishall%40gmail.com&ctz=Europe/Oslo

Kalender for kafevakter:
https://www.google.com/calendar/embed?src=kafe.ski.ishall%40gmail.com&ctz=Europe/Oslo

Kalender for bortekamper:


Comments