Future stars cup 2015

Lørdag 11. april, og søndag 12. april - Ski Ishall

Turnering for U8 spillere født i 2007 (lørdag), og U7 spillere født i 2008 (søndag)

Antall lag: Ikke endelig bestemt

Antall spillere: Max 15 utespillere + 2 keepere pr. lag

Kamp format: NIHF Kamp reglement / alle skal spille likt/ små mål / blå puck / 1 dommer.

U8: 2x18 minutter løpende spilletid pr. kamp.

U7: 1x18 minutter løpende spilletid pr. kamp.

Alle lag spiller minst 3 kamper på liten bane. Det blir like mange kamper for alle lag i samme årsklasse.

Sekretariats funksjoner: Ski IL Ishockey ivaretar sekretariatsfunksjonene, men deltagende / spillende lag må stille med hver sin protokollfører.

Premier: Alle påmeldte spillere premieres likt

Bindene påmelding: innen 28. februar.

Påmelding merkes med klubb og årsklasse, og sendes cup@ski-hockey.no

Påmeldingsavgift U8: Kr. 3.000,- pr. lag

Påmeldingsavgift U7: Kr. 2.500,- pr. lag